Онлайн хеш функции

Алгоритмите на хеш предоставени от Convert String са общи криптографски хеш функции. A функция за криптографски хеш е процедура по един начин за преобразуване, който взема произволно блок от данни и се връща с фиксиран размер битов низ, на (криптографската) хеш стойност, така че случайно или умишлено изменение на данните ще се промени стойността на хашиш. Данните, които се кодират често е наричан "послание", и на хеш стойност, понякога се нарича съобщението справочник или просто дайджест. Използвайте инструментите долу, за да лесно да се изчисли стойността на хашиш от произволни данни низ.

Cookies

Please note that by viewing our site you agree to our use of cookies (see Уединение for details). You will only see this message once.

'